Rekrutacja na 2 kierunki w cenie 1

AL2019-rekrutacja 2kierunki w cenie 1

 

TERAPEUTA i OPIEKUN MEDYCZNY - Szkoła - Rekrutacja na 2 kierunki w cenie 1

Dla wszystkich, którzy zapiszą się do Akademii Liderów do 31 sierpnia 2019 otwieramy możliwość zdobycia zupełnie ZA DARMO dodatkowego wykształcenia jako OPIEKUN MEDYCZNY!

Terapeuta i Opiekun medyczny, to zawody pokrewne.

Przeczytaj co oferujemy w Szkole Terapii: www.facebook.com/events/1428780790580333 

Dlaczego warto zdobyć również wykształcenie opiekuna?

Opiekun medyczny to najbardziej uniwersalny kierunek medyczny - po ukończeniu rocznej szkoły można pracować z chorymi wymagającymi opieki czasowej lub stałej (osoby starsze, niepełnosprawne. Opiekun medyczny w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Umiejętności nabyte na tym kierunku stanowią punkt wyjścia do rozwijania się na kolejnych kursach i szkoleniach. Wszystkim terapeutom taka wiedza też może okazać się przydatna!

Nauka trwa tylko 1 rok!

Absolwenci tego kierunku otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w tym zawodzie.

Potencjalne miejsca pracy Opiekuna medycznego:
- podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.)
- ośrodki rehabilitacyjne
- domy spokojnej starości
- domy pomocy społecznej

Nabyte umiejętności, czyli co absolwent potrafi:
- rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
- pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
- asystować pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
- konserwować, dezynfekować przybory i narzędzia stosowane podczas wykonywania zabiegów.

Program nauczania:
1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
2. Zdrowie publiczne
3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
4. Zarys psychologii, socjologia
5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
6. Język migowy
7. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
8. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
9. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Zapraszamy do szkoły i do kontaktu :)

AKADEMIA LIDERÓW
ul. Odyńca 6
93-150 Łódź
tel. +48 42 682 07 49
www.akademialiderow.pl/szkola.html 
www.akademialiderow.pl/kierunki-i-program.html