Trener na miarę XXI wieku

Projekt TRENER NA MIARĘ XXI WIEKU realizowany był w okresie 1.09.2009 – 31.07.2011.

Był on skierowany do osób, które wykonują zawód trenera i pragną podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz osób, które dopiero w przyszłości zamierzają związać się z tym zawodem.Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji trenerów i przyszłych trenerów. W projekcie udział wzięło 60 osób. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.