Kurs trenersko-menedżerski

Oferta tego rocznego kursu przeznaczona jest głównie dla osób zainteresowanych nabyciem umiejętności przygotowywania, prowadzenia szkoleń i spotkań z pracownikami oraz podniesieniem zdolności interpersonalnych w zawodzie trenera i menedżera. Absolwenci mogą poza prowadzeniem własnej działalności, współpracować z przedsiębiorstwami w zakresie szkoleń, rekrutacji i doradztwa menedżerskiego.W programie kursu:

  1. Nowoczesne metody budowania zespołu.

Podczas tych zajęć, dowiesz się, jakie są podstawowe strategie budowania zespołu, a także poznasz techniki efektywnego prowadzenia grupy.

  1. Nowoczesne metody zarządzania i kierowania ludźmi.

Zajęcia te zapoznają Cię z siedmio- stopniowym modelem prowadzenia pracowników. Poznasz nawyki skutecznego działania, style kierowania, a także dowiesz się, jak rozmawiać z podwładnymi, w zależności od typu ich osobowości.

  1. Motywowanie, trening optymizmu oraz twórczego myślenia.

Dzięki temu modułowi, nauczysz się wytyczania wartościowych celów oraz zdasz sobie sprawę z wpływu optymistycznych postaw na efekty pracy. Nauczysz się, jak stosować strategie twórczego myślenia, a także poznasz style oraz bodźce motywacyjne i metody oraz techniki pracy z umysłem.

  1. Umiejętności komunikacyjne w przedsiębiorstwie.

Po tych zajęciach będziesz wiedzieć, jak w jasny i jednoznaczny sposób formułować cele, oczekiwania wobec podwładnych, a także potrzeby i wymagania w stosunku do całego zespołu. Dowiesz się, co zrobić, by zwiększyć jakość komunikacji z innymi, zarówno w pionie, jak i poziomie.

  1. Neuro- Lingwistyczne Programowanie (NLP), jako jedno z podstawowych narzędzi menedżera.

Podczas tych zajęć, przyswoisz techniki wywierania wpływu podczas prezentacji oraz metody budowania kontaktu z klientami. Dowiesz się również, w jaki sposób mówić, by programować sukces.

  1. Zarządzanie: czasem, zmianą oraz konfliktem.

W trakcie tych zajęć, dowiesz się, na czym polega uwikłanie człowieka w sieć czasu i jak efektywnie planować oraz organizować swoją pracę. Poznasz także „złodziei” czasu. Zaznajomisz się z technikami przezwyciężania lęku przed zmianą oraz metodami zarządzania nią. Poznasz również źródła konfliktów w organizacji, ich dynamikę i konsekwencje, a także metody kierowania nieporozumieniami oraz zasady asertywnej obrony swoich praw.

  1. Nowoczesny styl zarządzania przedsiębiorstwem i budowanie jego strategii.

Zajęcia te wprowadzą Cię w zasady skutecznego przywództwa oraz metody efektywnego i twórczego kierowania ludźmi, a także dowiesz się, w jaki sposób powierzać odpowiedzialność. Poznasz też zasady tworzenia strategii przedsiębiorstwa oraz biznesplanu.

  1. Systemy rekrutacji i selekcji personelu, profil kandydata oraz doradztwo personalne.

Dzięki temu modułowi nauczysz się, jak przygotowywać profil kandydata, by przeprowadzić skuteczny proces selekcji i rekrutacji. Poznasz także podstawowe zadania personalne i drogi ich realizacji, niezbędne do właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

CEL: Psychologiczno-osobowościowe przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych oraz trenera- szkoleniowca.

KORZYŚCI: Program szkoły został przygotowany na bazie zapotrzebowania firm na szkolenia miękkie. Wiedza z tego zakresu znacznie ułatwia pracę, a znajomość powyższych zagadnień zwiększa atrakcyjność na rynku pracy.

 

Co nas wyróżnia:
•    Roczny kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu
•    Zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych oraz poszerzenie wiedzy o nowoczesne metody trenerskie i menedżerskie, dla szkoleniowców oraz osób związanych z doradztwem zawodowym
•    Dokształcanie w placówce o profilu nowoczesnej psychologii i psychologiczne podejście do zarządzania i  prowadzenia szkoleń
•    Nauka w małych grupach ułatwiających wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z naciskiem na zajęcia praktyczne
•    Atrakcyjna cena - tylko 3000zł za 2 semestry nauki

Kurs dedykowany dla:
•    Osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem
•    Osób mających aspiracje menedżerskie
•    Właścicieli przedsiębiorstw
•    Trenerów oraz przyszłych szkoleniowców
•    Wszystkich osób chcących rozwijać swoje umiejętności

 

 

Trenersko-Menedżerski 

                 

 POŚREDNIK PRACY (333301)

 •    rozpoczęcia własnej działalności szkoleniowej
 •    pracy w firmach/działach szkoleniowych oraz 
      na  stanowiskach menedżerskich

 

Numery zawodów zgodne z klasyfikacją zawodów dla potrzeb rynku pracy.

Cennik: 3000 zł za rok lub 350 zł płatne przez 9-mcy.

 

Program Kursów

Program kursów jest programem autorskim, znikąd nie powielanym, opracowanym na podstawie długoletniej praktyki trenerskiej i terapeutycznej oraz obserwacji efektów tej pracy.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy naszą podstawę programową, a w celu szczegółowego zapoznania się z programem zapraszamy do Sekretariatu.