Prace studentów

Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi pracami naszych studentów:

Opis przypadku - uzależnienie i współuzależnienie PDF POBIERZ
Zastosowanie afirmacji w praktyce PDF POBIERZ
Afirmacje - opis przypadków 1 PDF POBIERZ
Afirmacje - opis przypadków 2 PDF POBIERZ
Afirmacje - opis przypadków 3 PDF POBIERZ
Afirmacje - opis przypadków 4 PDF POBIERZ
Typologia partnerów i typy związków PDF POBIERZ
Kodeks partnerski PDF POBIERZ
Praca z wewnętrznym dzieckiem 1 PDF POBIERZ
Praca z wewnętrznym dzieckiem 2 PDF POBIERZ
Techniki samokontroli umysłu PDF POBIERZ
Praca z NLP - Nowy Kod NLP PDF POBIERZ
Praca z wewnętrznym dzieckiem - Bajka o tancerce PDF POBIERZ