szkola sm

Szkoła

Akademia Liderów jako szkoła działa od 2003 roku.

Obecnie oferujemy naukę na kierunku Terapeutycznym z elementami Rozwoju Osobowości

Grupy liczą 10 - 15 osób, co zapewnia dobrą atmosferę pracy oraz możliwość aktywnego udziału w zajęciach. Podczas zajęć poznajemy podstawy teoretyczne, a nabytą wiedzę wykorzystujemy w praktyce poprzez ćwiczenia, prezentacje, scenki, warsztaty, analizy przypadku (case study) oraz samodzielnie przygotowywane projekty. Poznajemy nowoczesne metody terapeutyczne.

Naszym słuchaczom oferujemy możliwość odbycia praktyk terapeutycznych i trenerskich. Najlepsi absolwenci otrzymują propozycje współpracy z Akademią Liderów, co pozwala im rozpocząć pracę w zawodzie.

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Akademia Liderów prowadzi obecnie rekrutację na kierunek (w trybie zaocznym) Terapeutyczny z elementami Rozwoju Osobowości  (stacjonarny i e-learning)

Rekrutacja

 • odbywa się co semestr
 • wykształcenie minimum średnie
 • spotkanie rekrutacyjne z Dyrektorem Szkoły

 

Czytaj więcej...

E-learning

Od 2009 roku Akademia Liderów oferuje możliwość "nauki na odległość" w formie e-learningu.
Jest to oferta w szczególności skierowana do osób, które:

 • mieszkają poza Łodzią (z kraju i zagranicy) i nie mają czasu na dojazdy
 • nie mogą regularnie brać udziału w zajęciach, a nie chcą rezygnować z możliwości nauki

 

Oferujemy różne formy nauki:

SKYPE - uczestnictwo w zajęciach za pomocą Skype wraz z resztą grupy, co umożliwia wykonywanie zadań i ćwiczenie w czasie rzeczywistym. Materiały potrzebne na zajęcia przesyłane są przez wykładowców przed zajęciami i po zajęciach dostępne są w stworzonym specjalnie do tego celu Panelu Słuchacza.

NAGRANIA - odsłuchiwanie nagrań z zajęć. Nagrania oraz materiały z zajęć dostępne są do pobrania w Panelu Słuchacza. 

BLENDED LEARNING (najbardziej elastyczna propozycja kształcenia) - forma ta łączy bezpośredni udział w zajęciach, udział przez Skype i odsłuchiwanie nagrań w zależności od Państwa czasu i możliwości.

 

Osoby korzystające z nauki w formie e-learningu otrzymują takie same tytuły i uprawnienia jak osoby bezpośrednio uczestniczące w zajęciach.

Kierunki

KIERUNEK TERAPEUTYCZNY Z ELEMENTAMI ROZWOJU OSOBOWOŚCI

Tytuł Instruktor Terapii Uzależnień

Oferta tego kierunku przeznaczona jest dla osób:

 • zainteresowanych uzyskaniem dyplomu Instruktora Terapii Uzależnień w specjalizacji uzależnienia psychiczne, które chcą nauczyć się jak pracować terapeutycznie z innymi
 • zainteresowanych podnoszeniem potencjału osobistego, własnym rozwojem oraz poprawą stosunków z innymi ludźmi.

Absolwenci mogą prowadzić gabinety terapeutyczne specjalizujące się w doradztwie indywidualnym, partnerskim i zawodowym, łączące w sobie metody pracy z podświadomością oraz techniki neurolingwistycznego programowania.

Zajęcia to także możliwość pracy nad sobą w grupie osób o podobnych zainteresowaniach. Pokazujemy, w jaki sposób radzić sobie w świecie wyzwań, problemów i stresów oraz tworzyć szczęśliwe i udane związki międzyludzkie.

W programie kierunku między innymi:

 • budowanie pewności siebie
 • asertywność i komunikacja
 • sztuka prezentacji
 • psychologia osobowości
 • psychologia społeczna
 • socjopsychologia
 • terapia Gestalt
 • terapia kliniczna
 • psychoterapia
 • terapia rodzinna
 • terapia indywidualna
 • terapia partnerska
 • metody pracy z podświadomością
 • zasady działania podświadomości
 • techniki samokontroli umysłu oraz twórczego myślenia
 • radykalne wybaczanie
 • terapia regresywna
 • praca z wewnętrznym dzieckiem
 • NLP
 
Program do pobrania

POBIERZ Program Kierunek Terapeutyczny z elementami Rozowju Osobowości (pdf)

Korzyści:

 • Zdobycie dyplomu Instruktora Terapii Uzależnień (nr zawodu 325903)
 • Możliwość otwarcia własnego gabinetu terapeutycznego i prowadzenia konsultacji terapeutycznych
 • Zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych, dla osób związanych z poradnictwem psychologicznym (absolwentów resocjalizacji, psychologii i psychopedagogiki)
 • Dokształcanie w placówce o profilu nowoczesnej psychologii, bez konieczności odbywania nauki w szkołach wyższych
 • Rozwój osobisty oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w realiach życia
 • Zrozumienie motywów swoich działań i zachowań
 • Poprawa relacji z innymi
 • Większy spokój i brak niepotrzebnych emocji w codziennym życiu

I. Umiejętności:

 • rozpoznania typu osobowości i doradztwa osobowości oraz zasad działania grupy
 • dobrania właściwych metod i technik terapeutycznych
 • pracy z klientem/pacjentem nad wzmocnieniem jego samooceny i poczucia bezpieczeństwa
 • skutecznego wyrażania emocji i pokonywania barier komunikacyjnych
 • rozpoznania profilu charakterologicznego
 • tworzenia pytań terapeutycznych
 • prowadzenia gabinetu terapeutycznego i udzielania pomocy terapeutycznej w rozwiązywaniu problemów
 • pracy z uzależnionymi
 • prowadzenia warsztatu terapeutycznego w rodzinie oraz związku
 • zmiany ograniczających przekonań
 • rozbudzenia potencjału twórczego myślenia
 • tworzenia zgodnych i spójnych związków rodzinnych oraz partnerskich

II. Zatrudnienie:

 • własny gabinet terapeutyczny
 • doradztwo osobowości i coaching życiowy
 • trener rozwoju osobistego
 • praca z osobami uzależnionymi
 • konsultacje terapeutyczne

 

Kierunek Tytuł Uprawnia do:

Terapeutyczny z elementami Rozwoju Osobowości

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ (325903)

Specjalizacja - uzależnienia psychiczne w terapii grupowej i indywidualnej

 • otwarcia własnego gabinetu i prowadzenia konsultacji terapeutycznych
 • pracy jako terapeuta
 • otwarcia własnej praktyki jako trener rozwoju osobowości/coach

Numery zawodów zgodne z klasyfikacją zawodów dla potrzeb rynku pracy.